همتا قطعه

فولاد

تصویری موجود نمی‌باشد

معرفی فولاد سردکار …

معرفی فولادهای سردکار و مقایسه آن ها با فولادهای گرمکار فولاد سردکار جز فولادهای پر آلیاژ هستند و در گروه های زیر طبقه بندی می شوند: سردکار سخت شده در آب: این فولادها چون پر کربن هستند طی فرآیند سخت سازی، فولاد را در آب کوئینچ می کنند. سختی این فولاد بسیار بالاست و شکننده است. بنابراین […]