همتا قطعه
همتا قطعه

قوانین همتا قطعه:

۱- صحت شماره موبایل هر کاربر توسط پیامک سنجیده می شود. هرگونه استفاده از شماره دیگران به عهده صاحب خط می باشد.